Moscow - Rome

Monastery of Sacro Speco, Subiaco

my personal sea

my personal sea

Veroli

Veroli

Fresh strawberries with a glass of fresh mountain milk. Mmmmm!

Fresh strawberries with a glass of fresh mountain milk. Mmmmm!

I haven’t posted in a while, but now I’m back.

I haven’t posted in a while, but now I’m back.

Sermoneta

Amazing Abruzzo region. 

Tribute to M.Antonioni

Tribute to M.Antonioni